Notificare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

– SONDAJE DE OPINIE –

1. Informații generale

NOVEL RESEARCH SRL, cu sediul in Calea Victoriei, nr. 118, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010093, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/20177/2004, cod fiscal RO17012794 este un Operator  al datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizați.
Novel Reserch depinde de colectarea și analiza informațiilor despre persoane (“persoane vizate”) pentru a-și desfășura studiile de piață și alte servicii.
Această politică de confidențialitate se aplică informațiilor pe care le colectăm în mod direct de la dumneavoastră.
Te rugăm să citești această Notificare pentru a te asigura că ești de acord cu conținutul acesteia și impactul asupra ta. Calitatea de participant la un sondaj este întotdeauna voluntară iar, dacă ai participat la un sondaj, considerăm că ai fost de acord cu termenii menționați în această Notificare.
În cazul în care nu ești de acord cu termenii acestei Notificări, nu poți participa la sondaje.

2. Datele cu caracter personal pe care le colectam

Nu colectăm și prelucrăm mai multe sau alte tipuri de date cu caracter personal decât cele necesare îndeplinirii scopurilor sondajelor.
Putem colecta de la dvs. următoarele tipuri de date personale:
• Nume si prenume, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, sexul, venitul pe gospodărie și personal, ocupația, educația;
• Informații legate de obiceiurile și preferințele dumneavoastră de consum, precum, dar fără a se limita la cele cu privire la diversele tipuri de bunuri, de consum media, alimente, băuturi, deținerea și utilizarea dispozitivelor conectate la internet sau electronice și electrocasnice;
• Informații cu privire la atitudinile și părerile dumneavoastră personale, starea de sănătate, opinii politice (vezi secțiunea „Categorii speciale de date cu caracter personal” de mai jos).

2.1. Categorii speciale de date cu caracter personal:

Putem colecta categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră. Aceste date cu caracter personal includ date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau calitatea de membru al sindicatelor, datele genetice, datele biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, datele privind sănătatea sau datele referitoare la viata sexuala sau orientarea sexuala.
Novel Research colectează și utilizează categorii speciale de date cu caracter personal doar în măsura necesităților implicate de un anumit scop al sondajului pe care îl derulam.

3. De ce avem nevoie de datele cu caracter personal și ce facem cu ele

Avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru:

– În scopul cercetării pieței, acesta include aplicarea algoritmilor de analiză statistică și elaborarea de rapoarte pentru clienții care au comandat sondajul. Folosim datele din sondaje pentru a raporta rezultatele agregate, în format anonimizat, către clienții noștri. Anonimizat înseamnă într-un format ce nu permite clientului sau altui destinatar să deducă identitatea dumneavoastră din aceste date (spre exemplu, sub forma unui rezumat privind proporția participanților bărbați și femei dintr-un sondaj, grupurile de vârsta în care s-au oferit anumite răspunsuri etc.);

– Pentru controlul calității, de exemplu dacă operatorii noștri de interviu au realizat interviul într-o manieră profesională și politicoasă,  dacă au respectat criteriile de selecție, modul de aplicare a chestionarului, etc. Verificarea operatorilor include, dar nu se limitează la re-contactarea dumneavoastră telefonică pentru confirmarea aplicării chestionarului sau verifcarea față în față de către un supervisor Novel Research;

În situația in care intenționăm să prelucrăm datele tale cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate în această notificare, acest scop îți va fi explicat ca parte a sondajului și îți vom cere acordul în consecință.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor

Novel Research nu colecteaza sau prelucrează date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta sub 16 ani fără consimțământul parinților.

5. Cât timp și unde stocăm datele cu caracter personal

Vă stocăm datele cu caracter personal doar atât cât avem nevoie de ele în legătură cu scopurile pentru care au fost culese, pentru a respecta obligațiile legale. Vom păstra datele dvs. personale timp de un an de la finalizarea proiectului. După această perioadă, datele dvs. personale vor fi distruse ireversibil. Dacă, în orice moment, vă retrageți acordul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vă vom șterge datele personale în acel moment și nu vom avea copii deținute de Novel Research.

Toate datele cu caracter personal sunt procesate in Uniunea Europeană și nicio dată cu caracter personal nu este transferată în afara Uniunii Europene fără consimțământul tău explicit.

6. Cu cine împărtășim datele tale cu caracter personal?

Furnizorilor noștri terți de servicii care oferă servicii precum servicii IT, servicii pentru clienți, servicii de auditare și alte servicii similare, pentru a le permite să își presteze serviciile.
Pot exista cazuri rare în care s-ar putea să ne fie cerut să dezvăluim informațiile fără consimțământul dvs. prealabil, de exemplu:
– Dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege
– Unui terț în situația unei reorganizări, fuziuni, vânzări totale sau parțiale a societății.

7. Securitate

Ne-am luat angajamentul de a stoca toate datele cu caracter personal în siguranță și am luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal de utilizare neadecvată, pierdere sau alterare. Numai angajații și partenerii autorizați au acces la datele cu caracter personal deținute de Novel Research.
Informăm permanent angajații despre politicile și procedurile referitoare la confidențialitate si securitate si întotdeauna accentuăm importanța aplicării lor. Angajații Novel Research au semnat contracte de confidențialitate prin care au obligația de păstra confidențialitatea tuturor proiectelor și datelor cu caracter personal.

8. Care sunt drepturile tale?

Participarea dvs. in sondajele de opinie este întotdeauna voluntară indiferent de subiectul sondajului sau de clientul care a cerut sondajul.
Aveți dreptul de acces si de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal, dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si sa solicitați ștergerea datelor in orice moment considerați.
În cazul în care dorești să faci o plângere cu privire la modul în care am tratat datele tale personale, poți contacta responsabilul cu protecția datelor – Luminița Petrescu prin email la dpo@novelresearch.ro sau în scris la adresa Calea Victoriei, nr. 118, et.6, sector 1, București, cod postal 10093.
Dacă tot crezi că datele tale personale nu au fost tratate corespunzător conform legii, poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și poți depune o plângere la acestea.