Notificare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

– SONDAJE PROGRAM POSDRU –

1. Informații generale

OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL: Ministerului Fondurilor Europene institutie in numele careia se realizeaza acest sondaj.

PERSOANE IMPUTERNICITE DE OPERATOR:
Asocierea formata din:
– Quality Research and Support SRL, numita in continuare QUERS
– Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale, numita in continuare, INCSPMPS
– Ernst & Young SRL numita in continuare EY
numita in continuare “Asocierea”
și
– NOVEL RESEARCH SRL – Subcontractor
Novel Research depinde de colectarea și analiza informațiilor despre persoane (“persoane vizate”) pentru a-și desfășura studiile și alte servicii de culegerea datelor.
Această politică de confidențialitate se aplică informațiilor pe care le colectăm în mod direct de la dumneavoastră, precum si informatiile pe care le-am obtinut din diferite surse.
Vă rugăm să citiți această Notificare pentru a vă asigura că sunteți de acord cu conținutul acesteia și impactul asupra dumneavoastră. Calitatea de participant la un sondaj este întotdeauna voluntară, iar participarea la sondaj reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la termenii menționați în această Notificare.
În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii acestei Notificări, nu puteți participa la sondaje.

2. De ce avem nevoie de datele cu caracter personal și ce facem cu ele

– Folosim datele personale: nume, prenume si, dupa caz, adresa e-mail, numar de telefon, adresa de domiciliu, calitatea dvs. in cadrul unei societăți/insituții in scopul contactarii dumneavoastra in vederea realizarii sondajului de opinie, date ce au fost obținute de la Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Asocierii
– Culese de la dvs prin intermediul raspunsurilor la chestionare, in scopul realizarii sondajului pentru evaluarea impactului programelor POSDRU, si anume detalii legate de activitatea firmei pe care o reprezentati, detalii despre activitatea profesionala, precum si opinii legate de impactul programului POSDRU – acolo unde este cazul. Acesta include aplicarea algoritmilor de analiză statistică și elaborarea de rapoarte pentru Ministerul Fondurilor Europene care a comandat sondajul. Folosim datele din sondaje pentru a raporta rezultatele culese din teren și rezultatele agregate, în format anonimizat, către clientul nostru. Anonimizat înseamnă într-un format ce nu permite clientului sau altui destinatar să deducă identitatea dumneavoastră din aceste date (spre exemplu, sub forma unui rezumat privind proporția participanților bărbați și femei dintr-un sondaj, grupurile de vârsta în care s-au oferit anumite răspunsuri etc.)
– Pentru controlul calității, de exemplu dacă operatorii noștri de interviu au realizat interviul într-o manieră profesională și politicoasă, dacă au respectat criteriile de selecție, modul de aplicare a chestionarului, etc).

În situația in care intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate în această notificare, acest scop vă va fi explicat ca parte a sondajului și vă vom cere acordul în consecință.

3. TEMEIUL PRELUCRARII

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin raspunsul la intrebari ne bazam pe consimțamânt, oferindu-vă posibilitatea de a vă retrage în orice moment consimțământul acordat.
Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de Ministerul Fondurilor Europene prin intermediul QURES si INCSMPS – avem la baza interesul legitim ce decurge din contractul incheiat cu clientul nostru EY, in calitate de lider al Asocierii, pentru a va invita sa participati la sondaj.
Operatorul de date Ministerul Fondurilor Europene si persoanele împuternicite trebuie să identifice propria bază legală pentru partajarea datelor personale cu Novel Research și să se asigure că există un acord de prelucrare a datelor pentru ca Novel Research să prelucreze aceste date. Baza legală a operatorului decurge din obligatia legala a acestuia de a realiza studii de evaluare in baza regulamentului UE nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013. Novel Research va prelucra doar datele personale care au fost partajate în mod sigur și legal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum si Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) .
Dacă Novel Research colectează date suplimentare legate de datele personale partajate, procedăm întotdeauna în baza legii consimțământului informat.

4. Datele cu caracter personal pe care le prelucram

Nu colectăm și nu prelucrăm mai multe sau alte tipuri de date cu caracter personal decât cele necesare contactarii dumneavoastra, cat si cele necesare îndeplinirii scopurilor sondajelor .
Prelucram urmatoarele date cu caracter personal:
– Nume, prenume, numar de telefon, adresa e-mail, adresa de domiciliu, funcția detinuta in cadrul unei societăți/ insituții in vederea contactarii dumneavoastra
– Informatiile pe care le colectam pot include, dar nu se limiteaza la: experiente avute, informatii cu privire la activitatea societatii in cardrul căreia activați, opinii cu privire la impactul programului POSDRU – acolo unde este cazul (date factuale si opinii). Cu toate acestea raspunsurile dumneavoastra la acest sondaj vor fi raportate clientului nostru intr-un format ce nu va poate identifica.
– Dacă ați fost contactat telefonic, toate apelurile sunt înregistrate din momentul conectării apelului, in scopul de control al calității – Înregistrăm apeluri în scopul controlului de calitate, astfel încât să putem verifica activitatea operatorilor noștri, prin urmare o sa va solicităm consimțământul in acest sens

Novel Research colectează și utilizează categorii speciale de date cu caracter personal doar în măsura necesităților implicate de un anumit scop al sondajului pe care îl derulam.

5. Cu cine împărtășim datele tale cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal sunt procesate in Uniunea Europeană și nicio dată cu caracter personal nu este transferată în afara Uniunii Europene fără consimțământ explicit.
Furnizorilor noștri terți de servicii care oferă servicii precum servicii IT, servicii de culegere date si sondare a opiniei publice, servicii pentru clienți, servicii de auditare, servicii de contabilitate și alte servicii similare, pentru a le permite să își presteze serviciile, furnizori ce iși au sediul in București.
Putem impartasi cu clientul nostru pentru care efectuam acest studiu opiniile dumneavoastra, fara a divulga catre acestia datele dumneavoastra personale care v-ar putea identifica corelate cu ranspunsul la intrebarile chestionarului.
Pot exista cazuri rare în care s-ar putea să ne fie cerut să dezvăluim informațiile fără consimțământul dvs. prealabil, de exemplu:
– – dacă suntem obligați să facem acest lucru conform legii, pentru respectarea procedurii legale;
– unui terț în situația unei reorganizări, fuziuni, vânzări totale sau parțiale a societății.

6. Cât timp și unde stocăm datele cu caracter personal

Vă stocăm datele cu caracter personal doar atât cât avem nevoie de ele în legătură cu scopurile pentru care au fost culese, pentru a respecta obligațiile legale.

Vom păstra datele dvs. personale ce ne-au fost impartasite de catre clientul nostru pana la finalizarea contactarii tuturor respondentilor ce fac obiectul studiului, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la finalizarea culegerii datelor aferente acestui studiu.

După această perioadă, datele dvs. personale vor fi distruse ireversibil, inclusiv consimtământul dumneavoastră de prelucrare date. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării anterioare efectuate înainte de retragerea acestuia. Dacă, în orice moment, vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor personale, vă vom șterge datele personale în acel moment și nu vom avea copii deținute de Novel Research. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrării anterioare.

7. Securitate

Novel Research și-a luat angajamentul de a stoca toate datele cu caracter personal în siguranță și a luat toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal de utilizare neadecvată, pierdere sau alterare. Numai personalul autorizat și partenerii autorizați au acces la datele cu caracter personal deținute de Novel Research.
Informăm permanent angajații despre politicile și procedurile referitoare la confidențialitate si securitate si întotdeauna accentuăm importanța aplicării lor. Angajații Novel Research au semnat contracte de confidențialitate prin care au obligația de păstra confidențialitatea tuturor proiectelor și datelor cu caracter personal.

8. Care sunt drepturile tale?

Participarea dvs. in sondajele de opinie este întotdeauna voluntară indiferent de subiectul sondajului sau de clientul care a cerut sondajul.
Aveti urmatoarele drepturi:
– dreptul la informare (sa primiti informatii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal);
– dreptul de acces la date (sa obtineti acces la datele cu caracter personal detinute de Novel Research in legatura cu dvs.);
– dreptul la rectificarea datelor (puteti sa solicitati corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete);
– dreptul la stergerea datelor – “dreptul de a fi uitat” (aveti posibilitatea sa solicitati stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, cand acestea nu mai sunt necesare sau daca prelucrarea acestora este ilegala);
– dreptul la restrictionarea prelucrarii (puteti sa solicitati limitarea prelucrarii datelor cu caracter personal);
– dreptul la opozitie (puteti sa va opuneti prelucrarii datelor lor cu caracter personal in scopuri de marketing sau din motive legate de situatia particulara in care va aflati);
– dreptul de a formula o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
– in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant (sau pe consimtamant explicit) aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fie prin trimiterea unui e-mail, fie prin posta la adresa Novel Research – Calea Victoriei nr. 118, et. 6, sector 1 Bucuresti. Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea anterioară bazată pe consimțământul dat.
Pentru exercitarea drepturilor pe care le aveti in temeiul dispozitiilor

Regulamentului general privind protecția datelor, va puteti adresa:
Ministerului Fondurilor Europene – Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office, e-mail, tel. 0372.838.668. Detalii cu privire la politica de confidentialitate gasiti aici.

QUERES – Quality Research and Support SRL – la adresa de e-mail, tel. 0751.141.950. Detalii cu privire la politica de confidentialitate gasiti aici.

INCSPMPS – Institul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, cu sediul – in București, str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, telefon: +40-21-3124069/ 3172431 e-mail. Detalii cu privire la politica de confidentialitate gasiti aici.
Ernst & Young SRL – la adresa Bvd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 22, bucharest Tower Center, Bucuresti Romania, e-mail. Detalii cu privire la politica de confidentialitate gasiti aici.
NOVEL RESEARCH SRL, Calea Victoriei, nr. 118, et. 6, sector 1, Bucuresti, e-mail, tel 0751.871.202
Responsabilul cu Protectia Datelor va formula un raspuns la cererea dvs., fara intarzieri nejustificate si cel tarziu in termen de o luna, urmand sa va informeze si in situatia in care nu intentioneaza sa se conformeze la cererea Dvs, motivand refuzul.